Бібліотечні терміни

 

Українська

 

Англійська

 

Значення

Айстопери Stoppers назва, що використовується в рекламі,

 

Бібліотечний веб-сайт  Library web site місце для електронної бібліотеки

 

Бібліотечний мерчандайзинг  Library merchandising система заходів, спрямована на те, щоб полегшити читачам вибір книг
Бр́ифінг  Вriefing) коротка нарада представників засобів масової інформації

 

Бук-трейлер  Buktreyler один із способів реклами книги у вигляді мікрофільму
Веб-сайт бібліотеки  Website library презентація образу бібліотеки в інформаційному просторі.

 

Імідж бібліотеки  Image Library система стійких, соціально значущих уявлень населення про бібліотеку

 

Медіа-центр  Media Centre це новий структурний підрозділ бібліотеки, в якому зосереджено зібрання документів на різних носіях інформації (книги, періодика, аудіо і відео касети, CD та DVD, ресурси Інтернету) 

 

Бібліотечний моніторинг  Library monitoring дозволяє безперервно вести спостереження за фактичним станом справ у бібліотечній сфері 

 

Нетикет Netyket правила поведінки, спілкування в Мережі

 

Традиційна бібліотека  Traditional library упорядковане зібрання паперових документів.

 

Цифрова бібліотека  Digital library упорядковане зібрання статичних електронних документів.

 

Віртуальна бібліотека  Virtual library упорядковане зібрання динамічних документів. відрізняється тим, що не містить статичних документів, орієнтуючись лише в ресурсах мережі Інтернет

 

Гібридна бібліотека  Hybrid library поєднання традиційної, електронної та віртуальної бібліотек в одному інформаційному закладі.

 

Запит Request слово або словосполучення, яке вводить користувач в пошуковій системі для отримання необхідної інформації

 

Контент  Content зміст (інформаційне наповнення).

 

Лічильник відвідування Counter visit програма, що дозволяє враховувати кількість унікальних відвідувачів на кожній сторінці

 

Фанфік  Fan Fiction жанр масової літератури, створюваної за мотивами художнього твору

 

 

Hits: 901