Коректор

КОРЕКТОР (ПЕРЕДДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО  ВИРОБНИЦТВА) –  фахівець, який перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів, книг. Його завдання – виправлення помилок різного роду: орфографічних, пунктуаційних, змістових, логічних, стилістичних, додержання технічних правил складання тексту. До коректора в засобах масової інформації рукопис потрапляє вже після редагування, він стежить, щоб дотримувалося загальноприйняте скорочення слів, оформлення таблиць, посилань, погоджує з редактором відзначені стилістичні погрішності. Коректор у друкарні звіряє відтиски з оригіналом і при необхідності виправляє помилки та технічні недоліки (невитриману відстань між буквами або рядками, не протягнуті в пресі букви або слова, довжину рядків, абзаци). 

Професійно важливі якості:  Знання державної мови,  мовне чуття,  уважність,  посидючість.

Перспективи: Навчання за рахунок регіонального замовлення. Можливість працювати в засобах  масової інформації та  книжкових  видавництвах, мультимедійних видавництвах, рекламних агенціях, системах та комплексах телекомунікації, Інтернет-сайтах та інших інформаційних інфраструктурах. Гарантоване оплачуване робоче місце під час виробничої практики та працевлаштування за професією.  Можливість започаткувати власну підприємницьку діяльність. Інтеграція здобуття професії з іншими професіями додрукарської обробки інформації, що дає можливість більшого вибору робочих місць на працевлаштування. Продовження навчання в ВНЗ.