Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Загальні поняття:


Обліковець – працівник, який займається реєстрацією господарських даних, забезпечує оптимальну економічну діяльність господарства через здійснення суворого обліку.

Коротка історія професії:


Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстаріших. Вже в Стародавній Індії існували бухгалтери з обліку ведення сільськогосподарського виробництва.
У період раннього Середньовіччя великий вплив на державний уклад мала релігія. Церква нагромадила величезні земельні угіддя та започаткувала складне господарство, тому облік розвивався насамперед завдяки їй. При папському дворі була встановлена та затверджена посада обліковця-рахівника, до обов’язків якого входили спостереження за обліком папських багатств і перевірка здібності, яка надходила з провінцій. Пізніше наказом було встановлено особливу «Апостольську камеру» з 12 членів. До її обов’язків належали управління всім майном і фінансами папського двору і ведення обліку та звітності.
Кінцевому формуванню бухгалтерського обліку сприяв широкий розвиток торгівлі в таких великих італійських містах, як Флоренція, Мілан, Венеція та ін. Із відкриттям Америки, шляхів в Індію торгівля значно розширилась. Це остаточно сформувало бухгалтерський облік як облік банківський і торгівельний.
Як організована система обліку бухгалтерський облік у ХV ст. одержав і літературне підтвердження. Першою літературною працею була написана в Дубровнику і Наполеоні в 1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого купця». Виклад порядку обліку вже тоді повністю зорієнтований на подвійний запис. Дата подвійного запису не встановлена. Професор Раймонд де Рувер у роботі «Як виникла подвійна бухгалтерія» стверджує, що подвійна бухгалтерія зародилася в Італії між 1250-1350 рр.
“Трактат про рахунки і записи” італійського математика Луки Пачолі – перша книга з бухгалтерського обліку. В Росії посаду бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття.
Ще на початку двадцятого століття для якісного виконання бухгалтерської роботи цілком вистачало акуратності і уважності, а усі дії виконувалися по встановлених інструкціях. Відтоді вимоги до професії зазнали значних змін.

Характер роботи:


Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.
На документах, дані яких включено бухгалтером до облікових реєстрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Умови роботи:


Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних працюють сидячи за столом, часто – за комп’ютером. До несприятливих факторів в діяльності обліковця відносяться довготривала сенсорно-перцептивна і нервово-психічна напруга.
При виконанні робіт на персональних комп’ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці.

Ринок праці:


Потреба в обліку доходів і витрат, а також у регулюванні грошових потоків постійно зростає. Це багато в чому визначає високу популярність професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних в наші дні. Фахівці фінансового сектора економіки дотепер залишаються найбільш затребуваними на ринку і працюють практично у всіх галузях господарства, сфери послуг, фінансових та наукових установах.

Медичні обмеження:


Професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних протипоказана людям які мають такі медичні порушення:

 • захворювання нервової системи;
 • відхилення у психіці (надмірна недовірливість, високий рівень тривожності, збудливість);
 • судинна дистонія з вираженими головними болями (гіпертонія, мігрень);
 • виражені захворювання зору.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:


 • високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
 • гарний розвиток концентрації, стійкості та переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися певним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший);
 • хороші мнемічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті);
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами та цифрами);
 • висока стійкість;
 • технічна підготовка (навички роботи на персональному комп’ютері);
 • посидючість, терплячість;
 • наполегливість;
 • обов’язковість;
 • “Педантизм” в роботі;
 • відповідальність;
 • чесність;
 • акуратність;
 • емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю);
 • справедливість.

Перспективи розвитку:


Досвідчені представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес – аудиторську чи консалтингову фірму.