Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ –  це професія фінансової сфери, що пов’язана з розрахунками, статистичною звітністю, бізнес-плануванням, його сфера діяльності – цифри, таблиці, баланси, рахунки …   Він здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, реалізації, витрат, розрахунків із замовниками та постачальниками. Відображає в бухгалтерській документації рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Приймає первинну документацію.   Веде бухгалтерський облік майна, господарських операцій і зобов’язань. Здійснює контроль і приймає первинну документацію з певних ділянок бухгалтерського обліку та готує їх до рахункової обробки. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості, виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).

Професійно важливі якості: високий рівень математичних (рахункових) здібностей; здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;  гарний розвиток концентрації, стійкості та переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися певним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший); хороші мнемічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті); здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами та цифрами); висока стійкість; технічна підготовка (навички роботи на персональному комп’ютері);  посидючість, терплячість; наполегливість;обов’язковість;відповідальність; чесність; акуратність; емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю).

Перспективи:  Професія  відзначається високою  популярністю. Навчання за рахунок регіонального замовлення. Гарантоване оплачуване робоче місце під час виробничої практики та працевлаштування за професією. Фахівці фінансового сектора економіки  залишаються найбільш затребуваними на ринку і працюють практично у всіх галузях господарства, сфери послуг, фінансових установах.  Досвідчені представники професії постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес – аудиторську чи консалтингову фірму.