Оператор комп’ютерної верстки

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ –це висококваліфікований фахівець з ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, який виконує додрукарську  підготовку поліграфічних видань. Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення і сучасне комп’ютерне обладнання, фахівець з верстки друкованих видань створює цифрові оригінал-макети майбутніх журналів, книжок, рекламних проспектів, етикеток, паковальних матеріалів,  тощо. Макетує матеріал за допомогою настільних видавничих систем Adobe InDesign та   Adobe PageMaker. Здійснює підготовку текстових матеріалів в програмі Microsoft Word. Підготовку  графічних матеріалів в програмах растрової та векторної графіки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw тощо. Знає основи дизайну, типографіки (науки компонування текстових елементів видання), особливостей композиції багатосторінкових видань та їх структури.

Професійно важливі якості: вміння працювати з великими об’ємами інформації, уважність, аналітичний склад розуму, вміння концентрувати увагу, спостережливість, точна зорово-моторна координація на рівні рухів кистей рук, хороша зорова пам’ять,  акуратність, творчість, художній смак та вміння малювати

Перспективи:  Навчання за рахунок регіонального замовлення. Гарантоване оплачуване робоче місце під час виробничої практики та працевлаштування за професією. Фахівці з комп’ютерної верстки легко реалізовують себе на численних поліграфічних підприємствах, у видавництвах, рекламних агенціях, сервісних центрах малої поліграфії, в IT індустрії тощо. Можуть працювати як в офісі, так і дистанційно, можуть мати повну, або часткову зайнятість. Попит на кваліфікованих спеціалістів цього напрямку стабільно високий. Високий рівень оплати праці.  Можливість започаткувати власну підприємницьку діяльність. Робота на високотехнологічному обладнанні, переважно європейському. Отримавши робітничу професію на базі ступеневої освіти  в закладі освіти можна продовжити навчання за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший  бакалавр» за спеціальністю «Видавництво та поліграфія (Комп’ютерна  обробка текстової, графічної та образної інформації)».