Видавництво та поліграфія (Комп’ютерна обробка)

Професія спеціаліста-поліграфіста здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Поліграфія є важливою ланкою життя сучасного суспільства. В сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям: складальника, коректора, верстальника, макетувальника, оформлювача.

Сьогодні докорінно змінюється структура редакційно-видавничих підрозділів, переглядаються функціональні обов’язки їх працівників. У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютеризація суспільства, що, у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців зі знанням поліграфічної справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

Фахівець-поліграфіст – це високо освічена особистість, його діяльність основана на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світовий інформаційний простір та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Основні дисципліни циклу професійно – практичної підготовки:
♦ Обробка текстової інформації;
♦ Обробка образної інформації;
♦ Технологія формних процесів;
♦ Обладнання для виготовлення друкованих форм;
♦ Основи поліграфічного виробництва;
♦ Поліграфічні матеріали;
♦ Програмне забезпечення КВС;
♦ Технічне редагування;
♦ Комп’ютерна графіка;
♦ Комп’ютерно-видавничі комплекси та мережі;
♦ Дизайн друкованої продукції;
♦ Теорія кольору та кольоровідтворення;
♦ Навчальна практика;
♦ Охорона праці в галузі.

Протягом навчання майбутній фахівець оволодіє сучасними комп’ютерними технологіями, такими як:
♦ Adobe InDesign;
♦ Adobe Photoshop;
♦ Adobe PageMaker;
♦ Adobe Illustrator;
♦ QuarkXPress;
♦ Corel DRAW.

 Навчання проводиться на сучасному комп’ютерному обладнанні.

Після закінчення навчального закладу молодший бакалавр здатен забезпечити професійне виконання наступних робіт:
♦ проектування та обслуговування автоматизованих систем обробки текстової, графічної інформації;
♦ комплектування та експлуатацію комп’ютерних видавничих систем;
♦ функціонування мультимедійних комплексів видавничо-поліграфічної системи;
♦ оперативну обробку інформації та створення ексклюзивної комп’ютерної реклами;
♦ комп’ютерне зіставлення, макетування та редагування книжково-журнальної продукції;
♦ забезпечення оперативною поліграфією з використанням локальних та глобальних мереж.

Фаховий молодший бакалавр може обіймати посади:

верстальника, випускового редактора, видавця, технічного редактора, трафік-менеджера, художнього редактора, дизайнера рекламної продукції.

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

у видавництвах, редакціях газет, журналів, радіо, телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність в інформаційному просторі.

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.