Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти Київського професійного коледжу інформаційних технологій та поліграфії

Це сукупність умов, процедур і заходів, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів освіти, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості

ДОРОЖНЯ КАРТА

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:

СИСТЕМА ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Наказ про введення в дію Положення про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу

Положення про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу

І. Анкети для учасників освітнього процесу (батьків, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічних працівників, роботодавців)

ІІ. Анкети для опитування здобувачів фахової передвищої освіти 

 •  
 •  
 •  
 • Результати опитування здобувачів фахової передвищої освіти  (інфоргафіка)

САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Напрям самооцінювання Освітнє середовище

 • Програма моніторингових досліджень на 2023-2024 навчальний рік. Напрям оцінювання

 1. Освітнє середовище;

 • Напрям самооцінювання Система оцінювання здобувачів освіти

– Програма моніторингових досліджень на 2023-2024 навчальний рік.

Напрям оцінювання 2. Система оцінювання здобувачів освіти

 • Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

 • Критерії кваліфікаційної атестації (оцінювання навчальних досягнень) випускників

–  Моніторинг результатів навчання:

І семестр 2022-2023 н.р.

Річна 2022-2023 н.р.

–  Система формувального оцінювання (Матеріали ММС методистів 2022)

–  Матеріали про самооцінювання та взаємооцінювання

 • Напрям самооцінювання Педагогічна діяльність педагогічних працівників

 • Напрям самооцінювання Управлінська діяльність